Flytte side by side kjøleskap

Å flytte et side by side kjøleskap kan være en utfordrende oppgave. Med profesjonell flyttehjelp og riktig forberedelse kan du imidlertidig sørge for en trygg og effektiv flytting av kjøleskap og andre hvitevarer. Følg denne guiden hvis du skal flytte side by side kjøleskap i Oslo.

Flytte side by side kjøleskap

 

Slik forbereder du flytting av side by side kjøleskap

 • Før du begynner flytteprosessen, er det viktig å stenge av vanntilførselsventilen til kjøleskapet for å forhindre vannlekkasje
 • Med kjøleskapsdørene lukket, hold vanndispenseren nede til det ikke lenger kommer vann ut. Dette vil tømme systemet for resterende vann og redusere risikoen for lekkasjer
 • Gå gjennom alle hyller og fjern gjenstander som kan flytte seg, ødelegge, søle, eller produsere en ubehagelig lukt under transport. Dette inkluderer all mat, beholdere og løse hyller
 • Trekk kjøleskapet forsiktig ut fra veggen, koble det fra strømnettet, og fest strømledningen sikkert til enheten med tape for å unngå skade eller snubling
 • Bruk en tape eller stropper til å sikre dørene på kjøleskapet. Dette forhindrer dem i å åpne seg under flytting, noe som kan føre til skader både på kjøleskapet og omgivelsene
 • Når du flytter kjøleskapet, er det ideelt å holde det i en oppreist stilling for å beskytte kompressoren og kjølevæskeledningene. Hvis du må vippe det, gjør dette så lite som mulig og bare bakover
 • Bruk en sekketralle til å flytte kjøleskapet. Pass på at det er stabilisert og at du ikke vipper det mer enn nødvendig. Vær spesielt forsiktig når du navigerer gjennom døråpninger og over terskler
 • Når kjøleskapet er på sin nye plassering, vent minst en time før du kobler det til igjen. Dette gir tid for oljen i kompressoren å stabilisere seg etter transporten

Kan man flytte et side by side kjøleskap liggende

Det anbefales sterkt å unngå å transportere et kjøleskap liggende. Dette kan føre til alvorlige skader på interne komponenter som kompressoren og kjølevæskeledningene. Om nødvendig, sikre at kjøleskapet ligger på siden som er anbefalt av produsenten, og aldri mer enn absolutt nødvendig. Etter transport, la kjøleskapet stå oppreist i flere timer før det slås på for å tillate kjølevæske og oljer å vende tilbake til sine riktige posisjoner.

Få hjelp til å flytte andre hvitevarer og tunge løft som:

Kan du flytte et kjøleskap selv?

Nei, vi anbefaler ikke å flytte et side by side kjøleskap selv. På grunn av vekten og dimensjonene på slike kjøleskap, krever flyttingen nøye planlegging, riktig utstyr og profesjonell flyttehjelp.

Hva trenger du for å flytte et side by side kjøleskap

Når du skal flytte et kjøleskap, enten det er over rommet eller til en ny bolig, er riktig forberedelse nøkkelen til å unngå skader på både kjøleskapet og omgivelsene. Her er en liste over det nødvendige utstyret og materialene du bør ha tilgjengelig for å sikre en trygg og effektiv flytteprosess:

 • Før du flytter kjøleskapet, bruk et målebånd for å måle både kjøleskapet og veien det skal ta gjennom hjemmet ditt. Sjekk bredden på døråpninger, trapper og korridorer for å forsikre deg om at kjøleskapet vil passe gjennom uten problemer.
 • Plasser bølgepapp under kjøleskapet mens du flytter det for å beskytte gulvet mot riper og skader.
 • Pakk kjøleskapet inn i flyttepledd for å beskytte det mot støt og riper under transporten. Dette er spesielt viktig for å bevare overflaten på rustfritt stål eller annet finish materiale.
 • Etter at kjøleskapet er pakket inn i flyttepledd, bør du bruke strekkfilm for å sikre teppene på plass. Dette bidrar til å holde dørene lukket og beskytter ytterligere mot støt og skader.
 • Bruk tape for å sikre både strekkfilm og bølgepapp. Plastfolie kan også brukes til å dekke og beskytte elektroniske kontrollpaneler og håndtak.
 • En robust sekketralle er viktig for å flytte kjøleskapet sikkert. Sørg for at trallen er stabil og sterk nok til å håndtere vekten av kjøleskapet. Dollyen vil gjøre det mye enklere og tryggere å transportere kjøleskapet, spesielt over lengre avstander eller nedover trapper.
 • På grunn av størrelsen og vekten på de fleste kjøleskap, er det anbefalt å ha minst én hjelper. En ekstra person kan hjelpe til med å navigere trappen, dører og andre vanskelige hindringer, samt bidra til å løfte og balansere lasten.